BUDAPEST MAKERY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I: ÁLTALÁNOS ADATOK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Budapest Makery Éttermet üzemeltető Bakering International Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a Budapest Makery weboldalán (a továbbiakban: ’Weboldal’) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.budapestmakery.hu weboldalon keresztül történik a Budapest Makery étterem (a továbbiakban: Budapest Makery) vonatkozásában. A Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja annak honlapon történő közzététele.

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Bakering International Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely és levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 38.
 • Ügyfélszolgálat: Telefonon hétfőtől péntekig 9:00-17:00-ig, illetve e-mail útján
 • Telefonszáma: +36302648434, +36703309193
 • E-mail cím: info@budapestmakery.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-280574
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 25531567-2-42

1.1. A www.budapestmakery.hu weboldalon keresztül történő foglalási megállapodások elektronikus úton megkötött szerződéseknek minősülnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint a foglalási megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

1.2. Szolgáltató a foglalási rendszerével lehetővé teszi, hogy a Felhasználók a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott összegű foglalási díj ellenében a Szolgáltató által üzemeltetett Budapest Makery étteremben a szabad asztalok közül asztalt foglaljanak (a továbbiakban: ’Foglalási Megállapodás’). A Foglalási Megállapodás alapján fizetendő foglalási díj mint előleg kerül megszabásra és a Budapest Makery étterem képviselője erről előlegszámlát állít ki, mely összegének megfizetésével kerül az asztalfoglalás véglegesítésre a IV. fejezetben foglaltak szerint.

1.3. A Foglalási Megállapodások tekintetében a jogviszony természetére tekintettel a Kormányrendelet kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

1.4. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató foglalási rendszere más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató foglalási rendszere elérhető.

1.5. Az étterem Weboldalon található étlapja és itallapja, csomag ajánlatai, valamint az árak a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor a Foglalási Megállapodások előzetes megkötésére tekintettel az étlap és itallap, és csomagajánlatok változtatás jogát a Szolgáltató fenntartja.

1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés elektronikusan az asztalfoglalásra vonatkozóan jön létre.

1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.8. A foglalási szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. FOGLALÁS MENETE

2.1. Az asztalfoglalás elektronikus úton és két féle módon történhet. Magánszemélyek számára az ÁSZF 2.2-es pontja az irányadó, míg céges foglalások számára az ÁSZF 2.3-as pontja az irányadó.

2.2. Magánszemélyek kis létszámú foglalásait www.restu.hu online foglalási felületet használva a következő linken adhatják le: https://www.restu.hu/widget-beta/?source=https%3A%2F%2Fwww.budapestmakery.hu%2F&restaurant_id=2005389

Ezen esetben a foglalásért felelős szolgáltató a Restu s.r.o., akinek Általános Szerződési Feltételei megtalálhatóak a következő linken:

https://www.restu.hu/felhasznalasi-feltetelek/

Továbbá adatvédelmi politikája a következő linken:

https://www.restu.hu/adatvedelem/

Magánszemélyek kis csoportos foglalásaira nem vonatkozik előleg fizetés.

2.3. Céges eseményekhez köthető foglalások leadása a következő linken lehetséges: https://www.budapestmakery.hu/csapatepito/

Ezen esetben mindenképp fizetendő foglalási díj, melyet a 2.4-es pontban leírtak alapján fizet a Felhasználó.

2.4. A foglalási díj mint előleg csoportos rendezvények esetén fizetendő.

A Felhasználó keretszerződés aláírásával elfogadja hogy a Szolgáltató a szerződés aláírását és az aláírt megrendelő kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki, 8 napos fizetési határidővel a Felhasználónak a kiválasztott ételcsomagok értékének 50%-áról. Az előleg-számla kiegyenlítése történhet átutalással a megadott bankszámlaszámra, valamint a Budapest Makery étteremben – 1072, Budapest Dob utca 38. alatt Készpénzzel, Bankkártyás fizetéssel (American Express, Union Pay kivételével). A Felhasználó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a megrendeléséhez tartozó időpont foglalását az előleg-számla kiegyenlítésével véglegesíti.

III. A FOGLALÁS LEMONDÁSA

3.1.  A Megrendelőnek az előleg-számla kiállítási dátumától számított 10 napon belül van lehetősége a megrendelés lemondására. A Megrendelő írásbeli lemondásának hiányában a Szolgáltató jogosult az előlegszámlát rendes számlával helyettesíteni, melynek megfizetésére a Megrendelő a jelen szerződés alapján kötelezett 8 napos fizetési határidő mellett.

24 órán belüli Vis-maior esetén a lemondás feltételeiről a Szolgáltató eltekint. Ilyen esetekben a Felhasználó lehetőség szerint minél hamarabb értesítse a Szolgáltatót.

3.2. Amennyiben a foglalás ellenére a lefoglalt időpontban a Szolgáltató technikai hiba, vagy a Szolgáltatónak felróható egyéb hiba miatt nem tudja az asztalt biztosítani, a foglalási díj összege a Felhasználó választása szerint visszautalásra kerül, vagy a Felhasználó jogosult új foglalási időpontot választani.

3.3. A 45/2014 Kormányrendelet 29. § l) pontja alapján a Felhasználót a Foglalási Megállapodástól történő elállási jog nem illeti meg.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az előleg-számla kiegyenlítése történhet átutalással a megadott bankszámlaszámra, valamint a Budapest Makery étteremben – 1072, Budapest Dob utca 38. alatt Készpénzzel, Bankkártyás fizetéssel (American Express, Union Pay kivételével).

4.2 Az előlegen túl a végleges fogyasztásból fennmaradó fizetendő ellenérték az adott konkrét megrendelések,fogyasztás  és árajánlatok alapján kerül meghatározásra. Az ellenérték kifizetése utólag, a Budapest Makery étteremben – 1072, Budapest Dob utca 38. alatt Készpénzzel, Bankkártyával (American Express, Union Pay kivételével) valamint egyeztetés alapján a Vállakozó bankszámlájára 5 vagy 8 napos Átutalással történik.

 1. A Makery DIY szolgáltatás menete

A Budapest Makery DIY étterembe egy foglalás  hossza átlagosan  kb.  2-3  óra, amit befolyásol az aktuális létszám, és az elkészített menüsor bonyolultsága, az egyes fogások összetettsége.

A Budapest Makery vendégenek javasolt a  kezdést megelőzően 15 perccel a helyszínen megjelenni. A vendégek késése esetén nincs lehetőségünk a foglalás és a program meghosszabbítására, ugyanakkor  késve érkezők is bekapcsolódhatnak.

A Budapest Makery DIY étterem koncepciója azon alapul, hogy minden vendég magának főzheti meg az általa kiválasztott fogást, fogásokat. Ehhez az étteremben minden eszköz adott. Az asztalokban beépített indukciós főzőlapok, és külön sütők állnak a vendégek rendelkezésére.

Az étteremben a Budapest Makery alkalmazottak lépésről lépésre ismertetik a DIY módszer működését, majd elmondják a kiválasztott ételek elkészítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A fogások elkészítéséhez a vendégek előkészített alapanyagokat kapnak, melyek előkészítettségi szintje megfelelel az egészségügyi elvárásoknak. A húsok hőtechnológiával vannak előkezelve, míg a zöldségek és egyéb alapanyagok frissen, szavatossági idejükön belül kerülnek felszolgálásra. Minden alapanyag előre fel van vágva, és megfelelően ki van porciózva.

Az elkészítés folyamatát a Budapest Makery DIY étterem tulajdonában lévő tablet-ek segítenek, melyeken a kiválasztott receptről instrukciós videókat találnak a vendégek. Ezen videók lépésről lépésre mutatják be az alapanyagok felhasználási sorrendjét,  a szükséges konyhatechnológiai módszereket, amik a fogások elkészítéséhez szükségesek. Ezek segítségével az étteremben a fogásokat a résztvevők saját maguk készítik el a tableteken található videók és a személyzet segítségével és tanácsai alapján.

A vendégek a végén az ételeket a helyszínen elfogyasztják.

A vendégek a Budapest Makery által biztosított alapanyagokat, eszközöket használnak. Saját maguk által a helyszínre szállított alapanyagot, eszközt nem használhatnak.

A  résztvevő saját hibájából, vagy a más vendégek hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben  a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő éttermi személyzet, valamint szükség esetén más, vendég, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

6.1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a foglalás bármely szakaszában és a foglalás Szolgáltató részére való elküldéséig a bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a foglalási felületen.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

7.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési szabályzata (Adatkezelési szabályzat) tartalmazza.

VIII. FELELŐSSÉG

8.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

8.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.5. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.6. Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

8.7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

9.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat:

 • Központi cím: 1072 Budapest, Dob utca 38
 • Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00-17:00
 • Telefonszám: +361-2190696
 • E-mail: info@budapestmakery.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (az étteremben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató éttermében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

11.4. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

11.5. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.6. A biztonságos bankkártyás fizetést az CIB Bank biztosítja. Az CIB Bank vásárlási tájékoztatója az alábbi linken érhető el. https://net.cib.hu/maganszemelyek/szolgaltatasok/aszf

A Banki átutalások proforma számla alapján a Bakering International CIB Banknál vezetett Bankszámla számára történnek: 10700567-69607095-51100005